akım kesici

akım kesici İng. circuit breaker, closer

Elektriğin özdenetimli olarak kesilmesini sağlayan düzen.


akım kesici İng. interrupter

elektrik: Bir çevrimi gerektiğinde açıp kapamaya yarayan aygıt.


akım kesici için benzer kelimeler


akım kesici, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'm', ' ', 'k', 'e', 's', 'i', 'c', 'i', şeklindedir.
akım kesici kelimesinin tersten yazılışı icisek mıka diziliminde gösterilir.