ağrı kesici

ağrı kesici

sf. tıp Ağrı duyusunu ortadan kaldıran, dindiren (ilaç vb.), analjezik.


ağrı kesici için benzer kelimeler


ağrı kesici, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'r', 'ı', ' ', 'k', 'e', 's', 'i', 'c', 'i', şeklindedir.
ağrı kesici kelimesinin tersten yazılışı icisek ırğa diziliminde gösterilir.