ağrı kesici ilaç

ağrı kesici ilaç İng. analgesic drug

Ağız, damar içi veya diğer yollarla kullanıldığında ağrının giderilmesini sağlayan ilaç, analjezik.


ağrı kesici ilaç için benzer kelimeler


ağrı kesici ilaç, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'r', 'ı', ' ', 'k', 'e', 's', 'i', 'c', 'i', ' ', 'i', 'l', 'a', 'ç', şeklindedir.
ağrı kesici ilaç kelimesinin tersten yazılışı çali icisek ırğa diziliminde gösterilir.