devre kesici

devre kesici

bk. akım kesici.


devre kesici için benzer kelimeler


devre kesici, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'v', 'r', 'e', ' ', 'k', 'e', 's', 'i', 'c', 'i', şeklindedir.
devre kesici kelimesinin tersten yazılışı icisek erved diziliminde gösterilir.