devre

devre Ar. devre

(I) a. 1. Belirlenmiş zaman dilimi: “Bu kadar uzun bir bekleyiş devresi, tatsız ara veriş yeter.” -A. Gündüz. 2. fiz. Çevrim.

II) zf. hlk. Ters, yanlış bir biçimde: “Sarıldı boynuma ağlama deyi / Hotozumu devre bağlama deyi” -Karacaoğlan.


devre

1. Ters, aksi, yolunda olmayan, yanlış (insan ve iş hakkında): İşler devre gidiyor. 2. Bir kumaşın ya da herhangi bir şeyin ters tarafı.


devre

Tabakhanede derileri kireçlemek için kullanılan kıl fırça.


devre

Tersyüz, arka.


devre

Ters, aykırı


devre

bk. çevrim


devre Fr. époque

(jeoloji)


devre Fr. circuit

(fizik)


devre İng. circuit, electric circuit

Sinema/TV. 1. İçinden elektrik akımı geçen iletken yolun tümü. 2. Elektrikle çalışan bir aygıtta bu çeşit yollardan oluşan ağ.


devre

bk. bölüm.


devre

Yanlış


Devre

Amasya ili, Tekke bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


devre için benzer kelimeler


devre, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'v', 'r', 'e', şeklindedir.
devre kelimesinin tersten yazılışı erved diziliminde gösterilir.