devre arası

devre arası

a. sp. 1. Futbol, basketbol vb.nde karşılaşma sırasında dinlenme süresi. 2. Ligin birinci döneminin bitiminde verilen dinlenme süresi.


devre arası için benzer kelimeler


devre arası, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'v', 'r', 'e', ' ', 'a', 'r', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
devre arası kelimesinin tersten yazılışı ısara erved diziliminde gösterilir.