kömür yağı

kömür yağı İng. coal oil

1.Kerosen. 2.Petrol.3. Bitümlü kömürün kuru kuruya damıtılması ile elde edilen ham yağ.


kömür yağı için benzer kelimeler


kömür yağı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ö', 'm', 'ü', 'r', ' ', 'y', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
kömür yağı kelimesinin tersten yazılışı ığay rümök diziliminde gösterilir.