kömüş öküz

kömüş öküz

Erkek manda


kömüş öküz için benzer kelimeler


kömüş öküz, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ö', 'm', 'ü', 'ş', ' ', 'ö', 'k', 'ü', 'z', şeklindedir.
kömüş öküz kelimesinin tersten yazılışı zükö şümök diziliminde gösterilir.