kontra çatkı

kontra çatkı Osm. kontra konstrüksiyon

Kontratablalardan hazırlanan mobilyalarda başvurulan çatkı yöntemi.


kontra çatkı için benzer kelimeler


kontra çatkı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'n', 't', 'r', 'a', ' ', 'ç', 'a', 't', 'k', 'ı', şeklindedir.
kontra çatkı kelimesinin tersten yazılışı ıktaç artnok diziliminde gösterilir.