kör biliş

kör biliş

Noksan bilgi


kör biliş için benzer kelimeler


kör biliş, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ö', 'r', ' ', 'b', 'i', 'l', 'i', 'ş', şeklindedir.
kör biliş kelimesinin tersten yazılışı şilib rök diziliminde gösterilir.