KOR ile başlayan kelimeler

KOR ile başlayan veya başında KOR olan kelimeler 747 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kor aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. kor anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre KOR ile başlayan kelimeler

25 harfli

kornu uteri invaginasyonu, koroner atardamar kopması, korpus kallozumun yokluğu, korunma oranı çözümlemesi, koryoit pleksus karsinomu, koryoit pleksus papillomu

24 harfli

korkululuk-korkulu durum, korpus spongiyozum penis, kortikosteroit hormonlar, korumasız faiz arbitrajı, koruyucu ak yuvar emlemi

23 harfli

koriza kangrenoza bovum, kornea transplantasyonu, korpus kavernozum penis, korumalı faiz arbitrajı, koruyucu gümrük vergisi

22 harfli

korktuğu başına gelmek, korpus vezika ürinarya

21 harfli

korelasyon kat sayısı, korendonlu aşındırıcı, kortikal kemik grefti, korunma oranı tahmini, korunmalı kervansaray, koryonik gonadotropin

20 harfli

kornea pigmentasyonu, korneada hiyalin zar, koroner toplardamarı, kortikotrof-lipotrof, koruyucu bildirmelik, koryon gonadotropini, koryoptik akariyozis

19 harfli

kordelâbalığıgiller, kordon altına almak, korpus epididimidis, korpus trapezoideum, korpus vezika fella, korunak yemişçiliği, korunaklık aktarımı, korunan doğal bölge, korunmuş amino asit, korunum renklenmesi, koryokapiler tabaka

18 harfli

korktuğuna uğramak, korkudan çıldırmak, korkulu im bölgesi, Korniş kral kedisi, koroner atardamarı, korporatist devlet, korpus hemorajikum, korpus ossis pubis, Korsakof çıldırısı, kortikal granulier, kortikal nefronlar, kortikotrop hormon, koruma potansiyeli, korumalı altsistem, korunak üzümcülüğü, koryoamniyotik zar, koryonik epitelyom, koryonik karsionom

17 harfli

kôr yapraa gitmek, Kordopoksvirüsler, Kore tavuk vebası, koridor hastalığı, kornea lipidozisi, koro çalışma yeri, korpus kavernozum, kort kort yürümek, kortikal sağırlık, kortikotrof hücre, korumanın kapsamı, korunaklık emlemi, koruncak yazılığı, koruyucu atmosfer, koruyucu hekimlik, koruyucu markalar, koruyucu pansuman, koryon kotiledonu, koryon villusları, koryonik östrojen

16 harfli

korkulu sıskalık, korkunçlaştırmak, korkuya kapılmak, kornea koristomu, kornea stafilomu, koroner damarlar, Korovkin teoremi, korpora amilasea, korpora kardiaka, korporasyonculuk, korpus mandibula, korpus ossis ili, korpus ossis işi, korpus striyatum, korpuskula renis, koruma görevlisi, koruma ücretleri, korumalı saklama, korunaklık bilim, korunmuş protein, koruyucu aşılama, ...

15 harfli

kor gibi yanmak, kordon makinesi, korkaklık etmek, korkunçlaştırma, kornea dermoidi, kornea lekeleri, kornea refleksi, kornual gebelik, koroner flegmon, korpus albikans, korpus kallozum, korpus maksilla, korpus siliyare, korpus vertebra, korsal çöpelcan, korteks serebri, korti organları, kortizonlu ilaç, koruma ızgarası, koruncak ücreti, korunmuş sözcük, ...

14 harfli

korakoit kemik, korbakar olmak, korda dorsalis, korda tendinea, kordoepitelyom, kordon rendesi, korku ve acıma, korkuya kesmek, kornea yangısı, kornu kutaneum, koro yetkilisi, koro yönetmeni, korodidaskalos, korona radiata, Koronavirüsler, korpus abomazi, korpus vitreum, Korte yasaları, kortikal sinüs, kortikosteroit, korudoğurlıyan, ...

13 harfli

kor pulmonale, korda timpani, kordiplomatik, kordokarsinom, korgenerallik, Korinebakteri, Korint düzeni, korkudunulmak, korkulu roman, korkunçlaşmak, korkutabilmek, kornea apsesi, kornea makası, kornea ülseri, korner direği, korner vuruşu, kornifikasyon, Korniş tavuğu, koro (efekti), koro ezgileri, korona dentis, ...

12 harfli

koramirallik, Korat kedisi, korçel kesme, korhar olmak, korhu vermek, korku damarı, korku düşmek, korku saçmak, korkudur kim, korkunççalık, korkunçlaşma, korkutabilme, kornea nakli, kornea ödemi, korneoiritis, korner atışı, kornifikasyo, kornikulatus, kornu amonis, koro hâlinde, korpus kosta, ...

11 harfli

kor yapalak, koraf koraf, korak korak, korakoideus, kordon boyu, korepressör, korinantrin, korkabilmek, korku filmi, korkunç ayı, korkusuzluk, kornetçilik, kornişçilik, kornu uteri, koro dalızı, koro kesidi, koroner ven, koronoideus, korporasyon, korporatizm, korpus tali, ...

10 harfli

kor çöpcan, kor dökmek, kor kesmez, kor sokmak, korakoides, Koramanlar, korasidyum, kordalılar, kordiyerit, kordotonal, korekilidi, korelasyon, koreografi, korgeneral, korhalamak, korkabilme, korkalamak, Korkmazlar, korkuculuk, korkunçayı, korkunçluk, ...

9 harfli

kor araba, kor etmek, kor kayaç, kor ocağı, koralamak, koramiral, Koramşalı, korasidya, kordeşeni, Koreitdon, koreograf, korezimek, korhmamak, korhutmak, korifayos, koripetal, korisepal, korkaklık, korkalama, korklamak, korkonsül, ...

8 harfli

kor gibi, kor ocak, koralmak, Koraltan, korangal, korannık, korasına, Koraslan, korbakar, korbakor, Korçullu, korditis, Kordoğan, korduman, korekmek, korendon, korentes, korğağan, korhılığ, korhusuz, korıhmak, ...

7 harfli

koraçan, koragus, korakan, korakor, koralak, korales, koralık, koramak, koramaz, koranik, koravlı, korbaşı, korçığa, kordaks, kordone, koregos, koreğiş, korelim, koresin, korgala, korhmak, ...

6 harfli

korada, koraka, korako, koraks, koralı, Koralp, korapa, Koraşı, korata, korava, koraya, korban, korcak, Korcan, korcum, korçak, korçan, kordat, Korday, kordom, kordon, ...

5 harfli

koraf, korah, korak, koral, korap, koraş, Koray, korba, korci, korcu, korda, koreg, kôrek, korel, Korer, koret, korez, korfa, korge, korgi, korhı, ...

4 harfli

kora, korç, kori, kork, koro, kort, koru, korz

3 harfli

kor

Kelime Ara