koreografi

koreografi İng. choreographie

a. 1. Dans adımlarının kâğıda geçirilmesi. 2. Bir baleyi oluşturan adım, figür ve anlatımların bütünü.


koreografi Alm. Choreographie

1. Balet sanatında, oyuncularını müzikle düzenli hareket ettirebilmek için hazırlanan çizelge. 2. Balet hareketlerini özel işaretlerle saptamak.


koreografi, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'r', 'e', 'o', 'g', 'r', 'a', 'f', 'i', şeklindedir.
koreografi kelimesinin tersten yazılışı ifargoerok diziliminde gösterilir.