koryonik kemer

koryonik kemer İng. chorionic girdle

Kısrakta embriyo gelişiminde sinus terminalise uzanan trofoblast bandı.


koryonik kemer için benzer kelimeler


koryonik kemer, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'r', 'y', 'o', 'n', 'i', 'k', ' ', 'k', 'e', 'm', 'e', 'r', şeklindedir.
koryonik kemer kelimesinin tersten yazılışı remek kinoyrok diziliminde gösterilir.