koryum limbi

koryum limbi İng. corium limbi

anat. Dış deri koryumuyla corium coronae arasındaki geçit bölgesi.


koryum limbi için benzer kelimeler


koryum limbi, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'r', 'y', 'u', 'm', ' ', 'l', 'i', 'm', 'b', 'i', şeklindedir.
koryum limbi kelimesinin tersten yazılışı ibmil muyrok diziliminde gösterilir.