köşe yazarı

köşe yazarı

a. Köşe yazısı yazan kimse, fıkracı.


köşe yazarı için benzer kelimeler


köşe yazarı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ö', 'ş', 'e', ' ', 'y', 'a', 'z', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
köşe yazarı kelimesinin tersten yazılışı ırazay eşök diziliminde gösterilir.