oyun yazarı

oyun yazarı

a. tiy. Tiyatro, radyo ve televizyonda sahnelenmek veya oynanmak üzere piyes, skeç türü eserler kaleme alan sanatçı.


oyun yazarı İng. playwright, dramatist, dramatic author

Tiyatro sanatının kurallarına ve gereklerine uygun, seyirci karşısında oynanmak üzere oyun yazan kimse. Yazarlık konusunda, belli ilkeler ve teknik bilgiler gerektirdiğinden, doğuştan yaratıcılık dışında, öğrenme gerektiren yazarlık kolu.


oyun yazarı İng. Playwright

Tiyatro için oyun yazan kimse. Tiyatro yapıtları yazan kimse.


oyun yazarı Osm. piyes muharriri

Tiyatro yapıtları yazan kimse.


oyun yazarı için benzer kelimeler


oyun yazarı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'y', 'u', 'n', ' ', 'y', 'a', 'z', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
oyun yazarı kelimesinin tersten yazılışı ırazay nuyo diziliminde gösterilir.