kösnül film

kösnül film İng. erotic film

Sinema Aşkı ve buna bağlı olarak cinselliği, insan yapısının ve yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak gören; cinselliğin ruhsal ve fiziksel düzeneğinin tüm ayrıntılarını bilinçle ele alan; bunları büyük bir doğallık ve estetik bir tutumla işleyen film.


kösnül film için benzer kelimeler


kösnül film, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ö', 's', 'n', 'ü', 'l', ' ', 'f', 'i', 'l', 'm', şeklindedir.
kösnül film kelimesinin tersten yazılışı mlif lünsök diziliminde gösterilir.