kötücül yazılım

kötücül yazılım

a. bl. Bilgisayar sisteminde veya ağ üzerinde zarara yol açmak, çalışmaları aksatmak amacıyla hazırlanmış yazılım.


kötücül yazılım için benzer kelimeler


kötücül yazılım, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ö', 't', 'ü', 'c', 'ü', 'l', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'l', 'ı', 'm', şeklindedir.
kötücül yazılım kelimesinin tersten yazılışı mılızay lücütök diziliminde gösterilir.