koyun gözü

koyun gözü

İri ve yassı taneli bir çeşit kara üzüm.


koyun gözü

Çok ayaklı sürüngen, zehirsiz bir böcek.


koyun gözü için benzer kelimeler


koyun gözü, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'y', 'u', 'n', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'ü', şeklindedir.
koyun gözü kelimesinin tersten yazılışı üzög nuyok diziliminde gösterilir.