kramp

kramp Fr. crampe

a. tıp Kasınç.


kramp İng. cramp

Bir grup kasın veya yalnız bir kısım veya bunun bazı liflerinin istem dışı az çok sürekli, ağrılı ve düzensiz kasılması.


kramp için benzer kelimeler


kramp, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'r', 'a', 'm', 'p', şeklindedir.
kramp kelimesinin tersten yazılışı pmark diziliminde gösterilir.