kükürt çiçeği

kükürt çiçeği

a. Kükürt buharının birdenbire soğutulmasıyla elde edilen kükürt.


kükürt çiçeği için benzer kelimeler


kükürt çiçeği, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ü', 'k', 'ü', 'r', 't', ' ', 'ç', 'i', 'ç', 'e', 'ğ', 'i', şeklindedir.
kükürt çiçeği kelimesinin tersten yazılışı iğeçiç trükük diziliminde gösterilir.