kükürt içerikölçeri

kükürt içerikölçeri İng. sulphur content meter

Işınım emilimi sonunda, hidrokarbonlar içindeki kükürt düzeyini belirlemeye yarayan içerikölçer.


kükürt içerikölçeri için benzer kelimeler


kükürt içerikölçeri, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ü', 'k', 'ü', 'r', 't', ' ', 'i', 'ç', 'e', 'r', 'i', 'k', 'ö', 'l', 'ç', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
kükürt içerikölçeri kelimesinin tersten yazılışı ireçlökireçi trükük diziliminde gösterilir.