berilyum içerikölçeri

berilyum içerikölçeri İng. beryllium content meter

Berilyum nükleer tepkimesi yardımıyla bir cevher numunesindeki berilyum miktarını belirlemeye yarayan gama ışınımı kaynaklı içerikölçer.


berilyum içerikölçeri için benzer kelimeler


berilyum içerikölçeri, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'r', 'i', 'l', 'y', 'u', 'm', ' ', 'i', 'ç', 'e', 'r', 'i', 'k', 'ö', 'l', 'ç', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
berilyum içerikölçeri kelimesinin tersten yazılışı ireçlökireçi muylireb diziliminde gösterilir.