uranyum içerikölçeri

uranyum içerikölçeri İng. uranium content meter

Bir cevher numunesindeki beta ve gama ışınları oranını ölçerek, cevherdeki uranyum miktarını belirlemeye yarayan ölçüm aygıtı.


uranyum içerikölçeri için benzer kelimeler


uranyum içerikölçeri, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, u harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'u', 'r', 'a', 'n', 'y', 'u', 'm', ' ', 'i', 'ç', 'e', 'r', 'i', 'k', 'ö', 'l', 'ç', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
uranyum içerikölçeri kelimesinin tersten yazılışı ireçlökireçi muynaru diziliminde gösterilir.