uranyum

uranyum Fr. uranium

a. (ura'nyum) kim. Atom numarası 92, atom ağırlığı 238,03, yoğunluğu 18,7 olan, 1800 °C'ye doğru eriyen, demir görünüşünde, nükleer enerji elde etmede kullanılan bir element (simgesi U).


uranyum İng. uranium

Atom numarası 92, atom ağırlığı 238,07 olan doğal radyoaktif element.


uranyum Fr. uranium

(kimya)


Uranyum İng. Uranium

Sembolü U, atom numarası 92, atom kütlesi 238,0289 g olan doğada peşblend (UO2) şeklinde, okyanuslarda çözünmüş olarak bulunan ,nükleer yakıt üretiminde önemli bir element.


uranyum için benzer kelimeler


uranyum, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, u harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'u', 'r', 'a', 'n', 'y', 'u', 'm', şeklindedir.
uranyum kelimesinin tersten yazılışı muynaru diziliminde gösterilir.