alfa uranyum

alfa uranyum İng. alpha-uranium

662 °C’a kadar kararlı ve yoğunluğu 19,12 g/mL olan, ortorombik kristallere (alfa=2,852Å, b=5,865Å, c=4,954Å) sahip, uranyumun üç şeklinden biri.


alfa uranyum için benzer kelimeler


alfa uranyum, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'f', 'a', ' ', 'u', 'r', 'a', 'n', 'y', 'u', 'm', şeklindedir.
alfa uranyum kelimesinin tersten yazılışı muynaru afla diziliminde gösterilir.