uranyum ötesi elementler

uranyum ötesi elementler İng. transuranic elements

Proton sayıları uranyumunkinden büyük olan elementler.


uranyum ötesi elementler için benzer kelimeler


uranyum ötesi elementler, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, u harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'u', 'r', 'a', 'n', 'y', 'u', 'm', ' ', 'ö', 't', 'e', 's', 'i', ' ', 'e', 'l', 'e', 'm', 'e', 'n', 't', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
uranyum ötesi elementler kelimesinin tersten yazılışı reltnemele isetö muynaru diziliminde gösterilir.