kül içerikölçeri

kül içerikölçeri İng. coal ash content meter

Kömürün geriye saçtığı ışınımı ölçerek, kömürdeki kül düzeyini belirlemeye yarayan içerikölçer.


kül içerikölçeri için benzer kelimeler


kül içerikölçeri, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ü', 'l', ' ', 'i', 'ç', 'e', 'r', 'i', 'k', 'ö', 'l', 'ç', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
kül içerikölçeri kelimesinin tersten yazılışı ireçlökireçi lük diziliminde gösterilir.