asitte çözünmeyen kül tayini

asitte çözünmeyen kül tayini İng. acid-insoluble ash analysis

Yemlerdeki toz, toprak ve çakıl parçaları gibi inorganik maddeleri tespit etmek amacıyla yapılan, yem örneğinin kül fırınında yakılarak elde edilen külün hidroklorik asit çözeltisinde bekletilmesi ve çözünmeyen kısmın yabancı maddeleri belirlemesi ilkesine dayanan analiz.


asitte çözünmeyen kül tayini için benzer kelimeler


asitte çözünmeyen kül tayini, 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'i', 't', 't', 'e', ' ', 'ç', 'ö', 'z', 'ü', 'n', 'm', 'e', 'y', 'e', 'n', ' ', 'k', 'ü', 'l', ' ', 't', 'a', 'y', 'i', 'n', 'i', şeklindedir.
asitte çözünmeyen kül tayini kelimesinin tersten yazılışı iniyat lük neyemnüzöç ettisa diziliminde gösterilir.