kuluçka dönemi

kuluçka dönemi

a. 1. Genellikle dişi kuş veya dişi kümes hayvanının yavru çıkarmak için yumurtaları üstüne yatması gereken süre, kuluçka devri. 2. Döllenmeden sonra canlı bir organizma oluncaya kadar geçen süre. 3. tıp Bir mikrobun vücuda girmesiyle hastalığın belirmesi arasında geçen süre.


kuluçka dönemi İng. incubation

Sorun çözümleme ve yaratıcı düşüncede anlıksal süreçlerin bilinçsiz bir düzeyde oluşup geliştiği dönem.


kuluçka dönemi İng. incubation period

Bir mikrobiyal etkenin vücuda girmesiyle bu etkene özgü belirtilerin canlıda görülmeye başladığı zaman dilimi arasında geçen süre, inkübasyon dönemi.


kuluçka dönemi için benzer kelimeler


kuluçka dönemi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'u', 'l', 'u', 'ç', 'k', 'a', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
kuluçka dönemi kelimesinin tersten yazılışı imenöd akçuluk diziliminde gösterilir.