kümenin sonlu-ötesi çapı

kümenin sonlu-ötesi çapı İng. transfinite diameter of a set

(...)


kümenin sonlu-ötesi çapı için benzer kelimeler


kümenin sonlu-ötesi çapı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ü', 'm', 'e', 'n', 'i', 'n', ' ', 's', 'o', 'n', 'l', 'u', '-', 'ö', 't', 'e', 's', 'i', ' ', 'ç', 'a', 'p', 'ı', şeklindedir.
kümenin sonlu-ötesi çapı kelimesinin tersten yazılışı ıpaç isetö-ulnos ninemük diziliminde gösterilir.