kuş fiği

kuş fiği Fr. vesce cracca

(botanik)


kuş fiği için benzer kelimeler


kuş fiği, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'u', 'ş', ' ', 'f', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
kuş fiği kelimesinin tersten yazılışı iğif şuk diziliminde gösterilir.