kütüğe yazım

kütüğe yazım

tescil, ~arancı (dilemi) : tescîl da'vâsı.


kütüğe yazım için benzer kelimeler


kütüğe yazım, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ü', 't', 'ü', 'ğ', 'e', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'm', şeklindedir.
kütüğe yazım kelimesinin tersten yazılışı mızay eğütük diziliminde gösterilir.