kütüğe yazım yasağı

kütüğe yazım yasağı İng. interdiction of registration

Bir markanın, belirli bir süre için kütüğe başkası adına yazılması yasağı.


kütüğe yazım yasağı için benzer kelimeler


kütüğe yazım yasağı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ü', 't', 'ü', 'ğ', 'e', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'm', ' ', 'y', 'a', 's', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
kütüğe yazım yasağı kelimesinin tersten yazılışı ığasay mızay eğütük diziliminde gösterilir.