kütüğe yazımın niteliği

kütüğe yazımın niteliği İng. nature of registration

Kütüğe yazımın, bir hakkın doğumu olup olmadığı.


kütüğe yazımın niteliği için benzer kelimeler


kütüğe yazımın niteliği, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ü', 't', 'ü', 'ğ', 'e', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'm', 'ı', 'n', ' ', 'n', 'i', 't', 'e', 'l', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
kütüğe yazımın niteliği kelimesinin tersten yazılışı iğiletin nımızay eğütük diziliminde gösterilir.