kutup kapsülü

kutup kapsülü İng. polar capsule

Myxozoa’larda konağa tutunmaya yarayan filament içeren kapsül.


kutup kapsülü için benzer kelimeler


kutup kapsülü, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'u', 't', 'u', 'p', ' ', 'k', 'a', 'p', 's', 'ü', 'l', 'ü', şeklindedir.
kutup kapsülü kelimesinin tersten yazılışı ülüspak putuk diziliminde gösterilir.