kuvvetli çekim

kuvvetli çekim Fr. déclinaison forte

Belirtmesiz isim çekimi anlamdaşı.


kuvvetli çekim için benzer kelimeler


kuvvetli çekim, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'u', 'v', 'v', 'e', 't', 'l', 'i', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'm', şeklindedir.
kuvvetli çekim kelimesinin tersten yazılışı mikeç iltevvuk diziliminde gösterilir.