kuzey eksenucu çemberi

kuzey eksenucu çemberi İng. arctic circle

60° 33' enleminden geçen ve kuzey eksenucu bölgesinin güney sınırını oluşturan çember.


kuzey eksenucu çemberi için benzer kelimeler


kuzey eksenucu çemberi, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'u', 'z', 'e', 'y', ' ', 'e', 'k', 's', 'e', 'n', 'u', 'c', 'u', ' ', 'ç', 'e', 'm', 'b', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
kuzey eksenucu çemberi kelimesinin tersten yazılışı irebmeç ucuneske yezuk diziliminde gösterilir.