kuzgun teklifi

kuzgun teklifi

İçten olmayan, gönülsüz çağırı.


kuzgun teklifi için benzer kelimeler


kuzgun teklifi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'u', 'z', 'g', 'u', 'n', ' ', 't', 'e', 'k', 'l', 'i', 'f', 'i', şeklindedir.
kuzgun teklifi kelimesinin tersten yazılışı ifilket nugzuk diziliminde gösterilir.