lapa nişastalı üre

lapa nişastalı üre İng. mush starchy urea

İnce öğütülmüş tane lerin veya diğer karbonhidratlı materyalin lapasının üreyle karışımının, bir ısıtıcı içerisinde, 121-177°C’lik ısı, % 50-70 rutubet ve1-10 kg/cm2 basınç altında işlenmesiyle elde edilen, geviş getirenlerin yemlerinde protein ve/veya protein yapısında olmayan azotun tek kaynağı olarak günlük rasyonun % 25'ini aşmayacak miktarlarda kullanılan bir ürün.


lapa nişastalı üre için benzer kelimeler


lapa nişastalı üre, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, l harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'a', 'p', 'a', ' ', 'n', 'i', 'ş', 'a', 's', 't', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'ü', 'r', 'e', şeklindedir.
lapa nişastalı üre kelimesinin tersten yazılışı erü ılatsaşin apal diziliminde gösterilir.