jelatinleştirilmiş nişastalı üre

jelatinleştirilmiş nişastalı üre İng. gelatinizated starchy urea

İnce öğütülmüş tane veya diğer karbonhidratlı materyalin üreyle karışımının, 121°C-177°C’lik ısı, % 15-30 rutubet ve 28-35 kg/cm2 basınç altında işlenmesiyle elde edilen; geviş getirenlerin yemlerinde protein ve/veya protein yapısında olmayan azotun tek kaynağı olarak tam rasyonun % 25'ini aşmayacak miktarlarda kullanılan bir ürün.


jelatinleştirilmiş nişastalı üre için benzer kelimeler


jelatinleştirilmiş nişastalı üre, 32 karakter ile yazılır. Ayrıca, j harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'j', 'e', 'l', 'a', 't', 'i', 'n', 'l', 'e', 'ş', 't', 'i', 'r', 'i', 'l', 'm', 'i', 'ş', ' ', 'n', 'i', 'ş', 'a', 's', 't', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'ü', 'r', 'e', şeklindedir.
jelatinleştirilmiş nişastalı üre kelimesinin tersten yazılışı erü ılatsaşin şimliritşelnitalej diziliminde gösterilir.