üre

üre Fr. urée

a. kim. 1. Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan, erimiş bir durumda idrarla dışarı atılan azotlu madde. 2. Yapay reçine verniği ve tutkalı üretiminde kullanılan temel gereçlerden beyaz, billursu toz.


üre

İki buçuk-üç yaşında, henüz doğurmamış dişi tay.


üre

Davarları mandıraya götürürken kullanılan bir ünlem.


üre

Otlak.


üre

Devrim.


üre Osm. üre

Yapay reçine verniği ve tutkalı üretiminde kullanılan temel gereçlerden beyaz, billursu toz.


üre İng. urea

Memelilerde ve diğer hayvanlarda amino asitlerin yıkımı ile oluşan boşaltım maddesi; idrarın esas organik maddesi.


üre İng. urea

Formülü (NH2)2C=O, e.n. 132 °C olan , Wöhler sentezi ile elde edilen CO2 ve NH3’den 200 °C, 400 atm’de üretimi yapılan, en çok üre-metanol reçineleri oluşturmada ve gübre yapımında kullanılan beyaz katı bir madde.


üre Osm. bevle

(biyoloji, kimya)


üre İng. urea

Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan, erimiş durumda dışarı atılan azotlu madde.


üre İng. urea

1. Başlıca amino asitlerin deaminasyonundan ve nükleik asit, aminler gibi diğer kaynaklardan oluşan amonyaktan karaciğerde üre döngüsü yoluyla sentezlenen, böbrekler yoluyla atılan, idrardaki sıvı olmayan kısmın yaklaşık yarısını ve kandaki serbest azotun büyük bölümünü oluşturan, azotlu bir son ürün veya protein yıkımının esas son ürünü, karbamid. 2. Geviş getiren hayvanların yemlerine protein kaynağı olarak belli oranlarda katılan, en az % 45 azot içermesi gereken madde.


üre için benzer kelimeler


üre, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'r', 'e', şeklindedir.
üre kelimesinin tersten yazılışı erü diziliminde gösterilir.