üre enerjisi

üre enerjisi İng. urea energy

Besinlerin kullanılmayan bileşiklerinin emiliminden geriye kalan enerjiyi, metabolik işlemlerin son ürünü olan enerjiyi ve endojen kökenli son ürün enerjisini içeren idrardaki toplam enerji.


üre enerjisi için benzer kelimeler


üre enerjisi, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'r', 'e', ' ', 'e', 'n', 'e', 'r', 'j', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
üre enerjisi kelimesinin tersten yazılışı isijrene erü diziliminde gösterilir.