lâyık değül

lâyık değül

Lâyık olmayan


lâyık değül için benzer kelimeler


lâyık değül, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, l harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'â', 'y', 'ı', 'k', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'ü', 'l', şeklindedir.
lâyık değül kelimesinin tersten yazılışı lüğed kıyâl diziliminde gösterilir.