değül imişse

değül imişse

bk. değülmisse


değül imişse için benzer kelimeler


değül imişse, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'ü', 'l', ' ', 'i', 'm', 'i', 'ş', 's', 'e', şeklindedir.
değül imişse kelimesinin tersten yazılışı esşimi lüğed diziliminde gösterilir.