degül imişse

degül imişse

bk. değülmisse


degül imişse için benzer kelimeler


degül imişse, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'g', 'ü', 'l', ' ', 'i', 'm', 'i', 'ş', 's', 'e', şeklindedir.
degül imişse kelimesinin tersten yazılışı esşimi lüged diziliminde gösterilir.