levorotatuvar izomer

levorotatuvar izomer İng. levorotatory isomer

Bir polarize ışık demeti bir optik izomerin çözeltisi içinden geçirildiğinde, polarize ışığı sola çeviren bir stereoizomer.


levorotatuvar izomer için benzer kelimeler


levorotatuvar izomer, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, l harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'e', 'v', 'o', 'r', 'o', 't', 'a', 't', 'u', 'v', 'a', 'r', ' ', 'i', 'z', 'o', 'm', 'e', 'r', şeklindedir.
levorotatuvar izomer kelimesinin tersten yazılışı remozi ravutatorovel diziliminde gösterilir.