dekstrorotator izomer

dekstrorotator izomer İng. dextrorotatory isomer

Bir polarize ışık demeti bir optik izomerin çözeltisi içinden geçirildiğinde, polarize ışığı sağa çeviren bir stereoizomer.


dekstrorotator izomer için benzer kelimeler


dekstrorotator izomer, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'k', 's', 't', 'r', 'o', 'r', 'o', 't', 'a', 't', 'o', 'r', ' ', 'i', 'z', 'o', 'm', 'e', 'r', şeklindedir.
dekstrorotator izomer kelimesinin tersten yazılışı remozi rotatorortsked diziliminde gösterilir.