leylek çadırı

leylek çadırı

Karargâhın ortasında cellatların oturmaları ve içinde savaştan kaçıp yakalanan yeniçerilerin boğulmaları için kurulan çadır.


leylek çadırı için benzer kelimeler


leylek çadırı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, l harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'e', 'y', 'l', 'e', 'k', ' ', 'ç', 'a', 'd', 'ı', 'r', 'ı', şeklindedir.
leylek çadırı kelimesinin tersten yazılışı ırıdaç kelyel diziliminde gösterilir.