lirik şiir

lirik şiir

a. ed. 1. Yunanlarda lir eşliğinde okunan şiir. 2. Coşkun ve ateşli bir anlatımı olan, toplumun ortak veya şairin kişisel duygularını yansıtan şiir.


lirik şiir için benzer kelimeler


lirik şiir, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, l harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'i', 'r', 'i', 'k', ' ', 'ş', 'i', 'i', 'r', şeklindedir.
lirik şiir kelimesinin tersten yazılışı riiş kiril diziliminde gösterilir.